Muziek in groep 1

Caroline de Wild Groep 1, Muziek

Muziek in groep 1

Tijdens de eerste muzieklessen zijn de kinderen op muzikale wijze bezig geweest met groepsvorming, kanjerafspraken, ruimtelijke oriëntatie en reactie op klank en stilte. Er kwamen begrippen als hard(er)-zacht(er), hoog(er)- laag(er), snel- middelmatig – langzaam. De kinderen hebben veel liedjes gezongen (o.a. “Vriendenslinger”, “Kanjerlied”, “De week rond”, ” Instrumentenmars”), veel op muziek bewogen en muziek gemaakt met en op instrumenten en door zelfbedachte klanken (b.v. geluiden van de herfst). Daarnaast leerden de kinderen een lied in het Engels: “It’s a cloudy/ beautiful/sunny day today”. We hebben ook kennis gemaakt met de liedjes rondom het thema van de Kinderboekenweek: ‘’Worden wat je wil’’. In het lied ” Weet jij wat voor werk ik doe?” moesten ze beroepen raden en zelf bedenken en voor elkaar uitbeelden.