Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeFlickrTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Organisatie

305Onze school is één van de drie katholieke scholen in Wassenaar. Het bestuur is de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW).

Op school is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt daarvoor verantwoordelijkheid af bij de bovenschools directeur.

De Medezeggenschapsraad van de school is een wettelijk orgaan binnen de school. De Oudervereniging ondersteunt de school in veel activiteiten.