Missie

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar.

We leren samen. Wij bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin we samen leren. U kent uw kind het beste. Samen willen we bereiken dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Kinderen leren van de leerkrachten, van en met de kinderen van eigen en andere groepen, van alle leerkrachten , van de mensen die op onze school werken en van ouders. Ons onderwijs heeft tot doel om de kinderen van 4 tot 12 jaar elementaire kennis, vaardigheden en gedragsvormen eigen te maken om tot een optimale ontplooiing te komen.

We zijn er trots op een katholieke school te zijn waar we open staan voor alle religies en respect hebben voor andere denkbeelden. De school is voor alle kinderen waarbij we verwachten dat ouders en kinderen de katholieke visie respecteren zoals ook wij de geloofsopvatting van anderen respecteren.