Groepen
Nieuws
Agenda

Berichtenarchief

facebookYouTubeFlickrTwitter
school wassenaar

Deze school maakt onderdeel
uit van de SKOW.

Informatie Coronavirus

Beste ouders / verzorgers,

Ons bereiken vragen over het Coronavirus. In antwoord daarop berichten wij u dat de scholen van de SKOW aanwijzingen / richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgen www.rivm.nl en die van de GGD https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm.

Wij verwijzen u in het bijzonder naar de webpagina  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Daarin staat aangegeven hoe te handelen in geval van een vermoeden van besmetting: namelijk telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij verzoeken u deze pagina na te lezen en de adviezen strikt te volgen.

Bestuur en directie volgen de berichten van de overheid nauwlettend (dagelijks). Vooralsnog zijn er voor scholen geen nadere aanwijzingen. Zodra dit wel het geval is, informeren we u hier over.

Met vriendelijke groet,

bestuur en directie scholen SKOW

kerstworkshops

Workshops Kerstmis

Deze week maakten de kinderen de prachtigste kerstknutsels. Ieder kind heeft zelf mogen kiezen : geursinasappels, scratchkaarten, origamikerstbomen, piepschuimknutsels of glazen potjes..de mooiste creaties zijn gemaakt.

Sinterklaas

Sinterklaas brengt vandaag een bezoek op de St. Jan Baptistschool. Ieder jaar weer een feest. Lees verder

groep 6 naar residentie orkest in Den Haag

Wat een fantastisch bezoek aan het residentieorkest in Den Haag. De kinderen mochten in de workshops op de echte instrumenten van het orkest spelen. Wanneer gebeurt het nu dat je een echte viool of trompet bespeelt. Een geweldige ervaring.

Staking 6 november 2019

Aan de ouders, verzorgers van de kinderen van:

  • St. Jozefschool
  • St. Jan Baptistschool
  • St. Bonifaciusschool

Onderwerp: stakingsactie primair onderwijs 6 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. Ook op de scholen van de SKOW wordt gestaakt. Dat betekent dat de scholen op 6 november gesloten zullen zijn.

U bent daar inmiddels via de scholen over geïnformeerd.

Het bestuur van de SKOW wil u hierbij aanvullend informeren.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever i.c. het schoolbestuur. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!

De vakbonden hebben bewust gekozen voor de datum 6 november omdat op deze dag ook de bespreking is van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Het bestuur van de SKOW heeft begrip voor de doelen waarvoor actie wordt gevoerd, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.

De leraren op de St. Jozefschool, St. Bonifaciusschool en St. Jan Baptistschool zijn van plan om op 6 november voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de scholen, zoals hiervoor al vermeld, geheel gesloten blijven en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen)

Wij vragen uw begrip voor de actie van de leerkrachten en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Met vriendelijke groet,

Rob de Jong,
directeur-bestuurder SKOW

SKOW gaat voor duurzaam

‘Het thema duurzaamheid is regelmatig onderwerp van gesprek’, zegt Rob de Jong, directeur- bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. In de stichting zijn de St. Jan Baptistschool, St. Jozefschool en St. Bonifaciusschool ondergebracht. Rob is trots: van ‘We praten over…’ is het nu: ‘We gaan aan de slag!’. Lees verder

Leerteams 2019-20

Dit schooljaar werken we met leerteams.

Onze leerkrachten denken in verschillende teams na over verbeteringen voor ons onderwijs.

                                                                  

Voorstelling ‘Straks komt er niemand op m’n feestje’

Vrijdag 11 januari heeft groep 7 naar de voorstelling ‘Straks komt er niemand op m’n feestje’ van Jasper Smit gekeken. De kinderen vonden het erg leuk. Jasper speelde gezellige, eigengemaakte liedjes. Ook liet hij de kinderen Lees verder

Opening ‘groene schoolplein’

Vanmorgen hebben wij ‘officieel’ het groene kleuterplein geopend. Vanwege het natte weer kon dit niet buiten maar hebben we dit samen met groep 1, 2 en 3 in de speelzaal gedaan. De groencommissie werd door ons in het zonnetje gezet. Lees verder

Kinderboekenweek

Kom erbij! Het is Kinderboekenweek t/m 14 oktober. Het thema is ‘Vriendschap’. Om het belang van (voor)lezen bij de kinderen te benadrukken, Lees verder