Bestuur

Stichtingsbestuur

Onze school maakt sinds januari 2007 deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. Hieronder vallen drie scholen, te weten de St. Jan Baptistschool, de St. Bonifaciusschool en de St. Jozefschool. Het bestuur van de stichting telt op dit moment 6 leden en bestaat uit een dagelijks bestuur, t.w. de directeur-bestuurder en 5 toezichthoudende leden (algemeen bestuur).

De directeur-bestuurder is in formele zin eindverantwoordelijk voor alle zaken op de scholen.

Het algemeen bestuur is formeel verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks bestuur. Met deze constructie, die statutair is vastgelegd, voldoet de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar aan de eisen die gesteld worden in de wet en regelgeving over intern toezicht en de “code goed bestuur”.

Voor meer informatie m.b.t. het SKOW verwijzen wij u graag naar de website van de stichting www.skowassenaar.nl

Hieronder staan diverse documenten die u in kunt inzien door erop te klikken

Het adres van onze stichting luidt:

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar
Postbus 2012
2240 CA Wassenaar
www.skowassenaar.nl

Samenstelling:

Voorzitter R. Pillen
roy.pillen@rijksoverheid.nl

Penningmeester E. Zandbergen
eric.zandbergen@wxs.nl

Lid M.J. van Amerongen
mjcvanamerongen@gmail.com

Lid C. v.d. Poel
poeliscool@hotmail.com

Lid T. Holleman
theodorusholleman@gmail.com

Directeur-bestuurder R. de Jong
06-23644029
rob44@casema.nl