Woord van de directie

Hartelijk welkom op deze school. Een school waar we graag de zorg van uw kind op ons nemen. Op de Sint Jan Baptist wordt dagelijks veel geleerd. Dat is niet alleen taal en rekenen, maar ook creativiteit, samenwerken en lichamelijke oefening. Als school proberen we steeds te kijken wat goed is voor de leerlingen. We zijn trots op ons prachtige programma voor sociaal- emotionele ontwikkeling (De Kanjertraining), op onze Engelse lessen die we geven aan de groepen 1 tot en met 8 , op ons Groene Schoolplein voor de groepen 1 en 2 en onze mooie bibliotheek die is iedere dag open. Iedere dag besteden we aandacht aan die kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben en aan die kinderen die juist iets extra’s aankunnen.IMG_6163[1]

Bij samenwerken en samen leren hoort ook samen vieren. Dat doen we soms in de kerk maar ook feesten zoals het voorjaarsfeest en het schoolfeest. Ook nemen we in schoolverband tijd voor excursies, sportdagen en de Koningsdag.

In een veilige omgeving willen we ieder kind laten ervaren dat hij / zij zijn eigen talent heeft. We geven de kinderen de gelegenheid om die talenten te laten zien tijdens workshops of op het Open muziekpodium.

De Sint Jan Baptist staat voor goed en modern onderwijs. Als uw kind al op school zit dan kunt u altijd binnenlopen. Bent u een geinteresseerde ouder,  dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Caroline de Wild