Oudervereniging

De ouders van onze leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging is zeer actief op vele terreinen, zoals:

 • het verlenen van (financiële) hulp bij sfeerfeesten als Sinterklaas en Kerst,
 • het assisteren bij sport- en spelmanifestaties als sportdag en avondvierdaagse,
 • het organiseren van thema-avonden voor alle ouders.
 • tuindagen om de speelplaats en het groen rondom de school ‘op orde’ te houden,
 • schoonmaakavonden om bij te springen in het proper houden van de lokalen
 • evt. een klussendag voor kleine klusjes die te maken hebben met onderhoud c.q. verfraaiing van het schoolgebouw.

Het secretariaat van de oudervereniging wordt verzorgd door

Dhr. G. Hoogenboom
email: or-baptist@ziggo.nl

Op de jaarvergadering van de oudervereniging worden groepsvertegenwoordigers benoemd. Deze ouders dragen bij tot een goed contact tussen de ouders en de leerkracht. Zij ondersteunen desgevraagd de leerkracht bij de voorbereiding en / of uitvoering van activiteiten. Verder onderhouden de klassenouders contact met alle ouders van de groep en verzoeken ze andere ouders om, in overleg met de leerkracht, te helpen. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich desgewenst bij de groepsleerkracht aanmelden. Bij meer dan twee aanmeldingen wordt er in goed overleg met o.a. de leerkracht, een keuze gemaakt.

Medewerking van ouders in de school:

Zonder de hulp van ouders zouden wij een aantal activiteiten niet kunnen aanbieden. Wij zijn dan ook erg blij dat ieder jaar weer vele ouders ons willen helpen. Via de nieuwsbrief en tussentijdse brieven vragen wij geregeld om hulp, bv. voor

 • het leesonderwijs
 • het documentatiecentrum
 • lessen E.H.B.O. praktijk
 • handvaardigheidlessen/-activiteiten
 • voorbereidende werkzaamheden en assistentie bij vieringen en feestdagen
 • excursies, schoolreisjes, schoolkamp
 • zwemmen, schaatsen, sportdag
 • diverse sporttoernooien en de avondvierdaagse
 • organisatie en begeleiding van kinderen in de schooltuin
 • gezinsmiswerkgroep
 • schoolkrantwerkgroep
 • decoratiegroep