Kanjertraining

De Kanjertraining is een belangrijk onderdeel van ons curriculum . Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het motto van de Kanjertraining is voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

kanjertrainingsite

Wat is het doel van de Kanjertraining?

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

• Er is respect voor elkaar
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

De vijf Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Hoe werkt de Kanjertraining?

In elke groep op onze school vindt u de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.
Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.

De vier typetjes:

Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.