Overblijven

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om in de middagpauze over te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen wel zelf voor het eten en drinken te zorgen. De organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcoördinator die  samen met overblijfouders de uitvoering verzorgt.IMG_6160

Hieronder volgt een korte beschrijving.

In alle groepen hanteren de overblijfouders een leerlingenlijst met daarop alle kinderen uit die groep. Iedere overblijfdag wordt elk kind dat gebruik maakt van het overblijven op de lijst genoteerd. De kosten bedragen € 1,30 per keer.

Wij factureren 2 keer per jaar, behalve als het openstaande bedrag na de eerste periode minder is dan € 25,00. In dat geval wordt er maar één keer per jaar gefactureerd. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Yolanda van Nes; zij is werkzaam op alle overblijfdagen van 11.45 tot 13.00 uur.

Overblijven is geen verplichting. De keuze is aan de ouders.

Er zijn wel regels tijdens het overblijven waar de kinderen zich aan moeten houden. Hier kunt u deze regels inzien.