Overblijven

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om in de middagpauze over te blijven. Ouders en/of verzorgers dienen wel zelf voor het eten en drinken te zorgen. De organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcoördinator die samen met overblijfouders de uitvoering verzorgt.IMG_6160

Hieronder volgt een korte beschrijving.

Wij werken voor de overblijf met de TSO-module van Schoolkassa. Voor het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder via Parro het verzoek om aan te geven op welke dagen het kind gebruik gaat maken van de overblijf/TSO (TussenSchoolse Opvang). Hierna kan via Schoolkassa direct de volledige betaling voldaan worden, of in drie gelijke termijnen betaald worden. Wij willen u vragen dit door te geven vóór het begin van het nieuwe schooljaar.

De kosten voor een heel jaar overblijven/TSO zijn als volgt:
1 x per week overblijven € 30,- per kind per jaar
2 x per week overblijven € 60,- per kind per jaar
3 x per week overblijven € 90,- per kind per jaar
4 x per week overblijven € 120,- per kind per jaar

In de berekening van het jaarbedrag is rekening gehouden met vakanties en feestdagen. Daarnaast zal uw kind door ziekte of andere redenen ook af en toe niet aanwezig kunnen zijn. Ook dit is verwerkt in het jaarbedrag. Bij incidentele afwezigheid van uw kind zal er daarom geen restitutie plaatsvinden voor de niet afgenomen dagen.

Wanneer uw kind alleen incidenteel gebruik maakt van de overblijf is dit uiteraard ook nog mogelijk. De prijs voor een incidentele overblijfdag is gewijzigd naar € 1,- per keer. U ontvangt hiervoor 2x per jaar een factuur.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Yolanda van Nes; zij is werkzaam op alle overblijfdagen van 11.45 tot 13.00 uur.

Overblijven is geen verplichting. De keuze is aan de ouders.

Er zijn wel regels tijdens het overblijven waar de kinderen zich aan moeten houden. Hier kunt u deze regels inzien.