Medezeggenschapsraad

Wij zijn de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en personeelsleden. We overleggen regelmatig met de schoolleiding. We praten dan mee over beslissingen voor de school, of brengen zelf vragen in. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als:

 • Lesmethoden en ontwikkelingen in het onderwijs
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn op school
 • Vakanties en studiedagen
 • Hoe ouders betrokken worden bij de school
 • Hoe het geld besteed wordt

De wet zegt..
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat wat er van de MR verwacht wordt. De MR heeft bijvoorbeeld 2 ‘rechten’:

 • De schoolleiding is verplicht om bij sommige beslissingen de MR om advies te vragen over plannen die er zijn voor de school. Het advies van de MR kan door de schoolleiding wél of niet nagevolgd worden.
 • Bij sommige beslissingen heeft de MR instemmingsrecht en kunnen beslissingen alleen genomen worden als de MR officieel instemt.

We zijn blij met je mening
Bij al deze beslissingen vertegenwoordigt de MR alle personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Wij horen graag van ouders en personeelsleden wat er goed gaat, maar ook wat er nog anders kan. Je kunt ons aanspreken, mailen (mr@bsjanbaptist.nl), vragen stellen, maar je mag ook als toehoorder aanwezig zijn bij de vergaderingen van de MR.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:

Namens de ouders: Namens het personeel:
 • Miranda van Leeuwen
  moeder van Joella: mrbaptist2020@gmail.com
 • Lieke Knijnenburg
  moeder Julian, Phileine en Anne-Roos
 • Diane Slats
  moeder van Thieme en Bente

Jaarverslag GMR 2020-2021

Jaarverslag GMR 2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018-2019

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015-2016

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014-2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2013-2014