Groepen

Er zijn 8 groepen op de school. Groep 1 en 2 zijn aparte groepen. De meeste groepen -maar niet allemaal- hebben twee leerkrachten. Verder heeft de school een vakleerkracht voor muziek, handvaardigheid en gymnastiek.

Op het Leerplein begeleidt de intern begeleider/begaafdheidsspecialist zowel kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging aankunnen.