dag van de duurzaamheid

Caroline de Wild Geen categorie

Vandaag las juf Annette in de bieb voor uit het boek ‘Kapsones’  dat speciaal voor de Dag van de

Duurzaamheid geschreven is door prinses Laurentien en Jdag van de duurzaamheidan Terlouw. Het is een leuk boek waarbij de vraag of de oude eik gered gaat worden centraal staat. De kinderen hebben ervan genoten.