St. Jan Baptistschool officieel Kanjerschool!

Monique Louwrier Geen categorie

Sinds donderdag 17 december 2015 mag de St. Jan Baptistschool zich officieel ‘Kanjerschool’ noemen. Dat was zeker een feestje waard! De burgemeester en wethouder waren door de directeur van de school, mevr. Caroline de Wild, uitgenodigd om bij deze feestelijke opening op het schoolplein aanwezig te zijn. Samen met leerlingen uit de groepen 1 t/m 8, onthulden zij de grote Kanjerposter en de ‘Kanjerschool’-borden, die bij de ingangen van de school te zien zullen zijn. Alle kinderen hadden een Kanjerhoed gemaakt en zongen het Kanjerlied om te laten zien en horen dat het allemaal Kanjers zijn! Tevens reikte de burgemeester de definitieve Kanjerlicenties uit aan de leerkrachten. Zij mogen zich nu, na vijf intensieve trainingsdagen verspreid over vier jaar, officieel Kanjertrainer noemen. Eenmaal terug in de klassen kwam de kerstman langs om iedereen op Kanjerkoeken te trakteren. Kortom, een geslaagd Kanjerfeest!

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining streeft de volgende doelen na.

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Voor de St. Jan Baptistschool betekent dit dat we elkaar vertrouwen, elkaar helpen, samenwerken, plezier hebben en meedoen! Daar zijn we trots op. Kinderen, ouders en leerkrachten – allen met een eigen verhaal – Kanjers zijn we allemaal!