Teatime4science

Monique Louwrier Geen categorie

Plantendelen heten ook wel met een moeilijk woord ‘organisch materiaal’. Als deze onderdelen op of in de grond terecht komen is er sprake van afbraak. Deze afbraak vindt plaats wanneer kleine beestjes zoals insecten, schimmels en bacteriën in de bodem het organisch materiaal omzetten in voedingsstoffen, bodem en (koolstof)gassen.

Eén van de gassen die vrijkomt tijdens de afbraak is koolstofdioxide = CO2. De hoeveelheid CO2 in de lucht speelt een erg belangrijke rol in de temperatuurhuishouding van de aarde. We noemen CO2 daarom ook een broeikasgas. Meer broeikasgas zorgt voor de opwarming van de aarde. In de afgelopen eeuw (=100 jaar) hebben menselijke activiteiten gezorgd voor een grote toename van CO2. Daardoor is de aarde steeds sneller opgewarmd. Deze temperatuurstijging heeft op zijn beurt weer invloed op het afbraakproces in bodem. Het is daarom belangrijk om meer te weten over deze wisselwerking. Het project teatime4science doet hier wereldwijd onderzoek naar en kinderen uit groep 6 van de St. Jan Baptistschool werken hier ook aan mee!

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken wat de invloed van klimaatverandering kan zijn op de afbraaksnelheid van plantmateriaal.

Wat meten wij?

Wij meten de hoeveelheid afbraak. We hebben 12 theezakjes volgens nauwkeurige beschrijving gewogen en begraven in de aarde. In week 36 graven we de theezakjes op, noteren we de gegevens over gewicht en sturen we alles op naar de onderzoekers van Teatime4science.

We hebben geleerd dat je als echte onderzoeker heel nauwkeurig moet werken en alle gegevens overzichtelijk en netjes moet opschrijven.

Deze slideshow vereist JavaScript.