Welkom in groep 1

Monique Louwrier Geen categorie, Groep 1

Kleuter ABC-weetjes

A is van Agenda. In de klassenagenda kunt u belangrijke informatie voor ons achterlaten, zoals: uw kind heeft een doktersbezoek, wordt door een ander persoon opgehaald, blijft extra over, is een dagdeel afwezig. De agenda ligt op de kast  bij de ingang van de groep.

B is van Buiten, daar spelen we iedere dag op ons groene schoolplein met het klimrek, de zandbak, karren, banden, scheppen, ballen en nog veel meer en ontdekken we de natuur in de vele ontdekhoekjes.

C is van Controle op luizen. Heeft uw kind er last van; meldt dit dan even aan ons. Na elke vakantie is er een luizencontrole op school. 

D is van Deur open en dicht. De schooldeur gaat om 8.35 uur open en dan kunt u uw kind naar zijn/haar groep begeleiden. We starten om 8.45 uur en we willen dan ook echt beginnen, dus wilt u op tijd de groep verlaten en het afscheid kort houden!

E is van Engels. In de groep wordt een aanvang gemaakt met het leren spreken van Engels. We gebruiken korte zinnen en opdrachten en zingen veel Engelse liedjes.

F is van Fruit. Wij stimuleren het eten van fruit. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag is het op onze school fruitdag. Op deze dagen is het de bedoeling dat uw kind (schoongemaakt/ geschild) fruit of groente mee neemt.Voor maandag en vrijdag zien we graag een gezond tussendoortje en niet teveel!

G is van Gymles. De kinderen krijgen op verschillende momenten in de week gymles. De gymles vindt plaats in onze speelzaal waar we ook spelles krijgen of spelen als het buiten slecht weer is. Voor de gym heeft uw kind gymschoenen nodig (graag voorzien van de naam van uw kind). Uw kind krijgt van ons een gymtasje waar de schoenen op school in bewaard worden. 

H is van Hulp en dat bent U! We kunnen niet zonder uw hulp bij de verschillende activiteiten in de loop van het schooljaar, zoals het maken van een uitstapje, bijvoorbeeld naar het bos, een museum of de boerderij, hulp bij een verkeersles, pannenkoeken bakken, een sportactiviteit, het schoonmaken van de materialen en de klas.

I is van Indeling van de dag. De kinderen kunnen aan de dagritme-kaarten zien wat we die ochtend of middag gaan doen: kring, werken, eten/drinken, buitenspel, gymles, muziekles, uitstapje, verjaardag.

J is van Jaar rond. In de loop van het jaar zijn er verschillende momenten ingepland waarop wij met u in gesprek kunnen gaan. Heeft u belangrijke mededelingen of zorgen, dan kunt u altijd een extra afspraak met ons maken.

K is van Kanjertraining. Dit is een methode die kinderen in een veilige omgeving leert respectvol met elkaar om te gaan. Alle groepen werken op onze school met de Kanjertraining. Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

L is van logeertas. Uw kind krijgt regelmatig voor een week een logeertas mee naar huis. Met deze tassen willen wij, met uw hulp, de lees-,  taal- en rekenontwikkeling stimuleren.

M is van Milieu. Wij proberen de kinderen milieubewust te maken en minder afval te produceren. Een verzoek aan u om uw kind een navulbare beker, voorzien van naam, mee te geven met drinken (ook voor de overblijf) en de snacks, boterhammen ed. zoveel als mogelijk in een bakje/trommel te doen. De tussendoortjes voorzien van naam mogen ’s morgens in de blauwe bakken bij de vensterbank van het keukentje gezet worden. Wilt u thuis de naam van uw kind op de tussendoortjes en bekers zetten.

N is van Nieuws. In alle groepen maken we gebruik van “Klasbord”, een snelle digitale manier om u als ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de groep. Meldt u aan en ook u blijft op de hoogte. De informatie en inlogcode hangen op het prikbord bij de ingang van ons lokaal.

O is van Ontdekkend leren Verschillende ochtenden in de week starten de kinderen met ontdekkend leren door middel van de ontdekbakken die dan klaar staan op hun tafel of in de groep. U kunt uw kind kort op weg helpen met deze activiteit.

P is van Projecten.  Het hele jaar door werken we aan verschillende projecten. Heeft een leuke suggestie; meldt het ons dan even.

Q is van Question. Heeft u een vraag, schroom dan niet en kom naar ons toe of mail: annemarie@bsjanbaptist.nl  nanette@bsjanbaptist.nl Ook de directie kunt u altijd aanspreken.

R is van Reflectie. Met en van ieder kind houden wij een reflectieboek bij waarin werkjes worden verzameld. De blauwe reflectiemappen staan in de kast  bij de kleuteringang. Neem gerust eens een kijkje in de map van uw eigen kind.

S is van Spelend leren. Spelen is van het grootste belang voor het jonge kind, omdat het kind al spelenderwijs zijn omgeving beter leert begrijpen en kennen. Met het spelen oefent uw kind de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor een goede en brede ontwikkeling.

T is van Techniek en natuur.   Wij besteden veel aandacht aan techniek en natuur. We hebben daarvoor een speciale hoek ingericht met veel ontdekkende materialen waarmee de kinderen kunnen experimenteren. Heeft u tips, leuke ideeën of uitdagende materialen voor ons, dan staan wij daar voor open. 

U is van Uitdagen. Alle kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken en uitgedaagd in hun ontwikkeling. Dit schooljaar gaan we met verschillende kleinere niveaugroepen aan de slag om de kinderen nog beter te kunnen helpen. Zo starten we o.a. met een groep kinderen die extra ondersteuning krijgen in hun Nederlandse taalontwikkeling. 

V is van Verjaardag. Als uw kind jarig is maken wij een mooie feestmuts en feesttafel en vieren we gezellig met de kinderen in de kring de verjaardag. Uw kind mag trakteren in de eigen groep en bij de juffen van de groepen 2, 3, 4 en juf Caroline langs gaan. Wij zien graag een gezonde traktatie en niet teveel.

W is van Wat nog meer. Iedere dinsdag krijgen de kinderen muziekles in de speelzaal van juf Jolanta, er wordt gezongen en muziek gemaakt. Ook krijgen de kinderen dit schooljaar een gymles van meester Marc in onze speelzaal.

X is van X-factor. Ieder kind is bijzonder!

IJ is van IJverig. We gaan dit jaar weer ijverig aan de slag om er een gezellig jaar van te maken.

Z is van Zelfredzaamheid. We laten de kinderen zichzelf aankleden (jassen, schoenen, kleding, omkleden voor de gymles). Lukt dit niet dan helpen we een handje. Ook stimuleren wij de kinderen om zorg te dragen voor hun omgeving en hun (eigen) materialen. U kunt uw kind hierbij helpen, door vanaf binnenkomst, uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.