welkom in groep 1

Annemarie van Spronssen Geen categorie

Kleuter ABC-weetjes

A is van Agenda.

In de klassenagenda kunt u belangrijke informatie voor ons achterlaten, zoals uw kind heeft een doktersbezoek, wordt door een ander persoon opgehaald, blijft extra over, is een dagdeel afwezig. De agenda ligt op de kast bij de computers.

B is van Buiten.

daar spelen we iedere dag op ons groene schoolplein met het klimrek, de zandbak, karren, banden, scheppen, ballen en nog veel meer en ontdekken we de natuur in de vele ontdekhoekjes.

C is van Controle op luizen

Heeft uw kind er last van; meldt dit dan even aan ons. Na elke vakantie is er een luizencontrole op school.

D is van Deur open en dicht.

De schooldeur gaat om 8.35 uur open en dan kunt u uw kind naar zijn/haar groep begeleiden. We starten om 8.45 uur en we willen dan ook echt beginnen, dus wilt u op tijd de groep verlaten en het afscheid kort houden!

E is van Engels.

In groep 1 wordt een aanvang gemaakt met het leren spreken van Engels. Dit doen wij a.d.h.v. de methode Ipockets.

F is van Fruit.

Wij stimuleren het eten van fruit. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag is het op onze school fruitdag. Op deze dagen is het de bedoeling dat uw kind (schoongemaakt/ geschild) fruit of groente mee neemt.Voor maandag en vrijdag zien we graag een gezond tussendoortje en niet teveel!

G is van Gymles.

Iedere week krijgen de kinderen gymles. De gymles vindt plaats in onze speelzaal waar we ook spelles krijgen of spelen als het buiten slecht weer is. Voor de gym heeft uw kind gymschoenen nodig (graag voorzien van de naam van uw kind). Ook krijgen de kinderen iedere dinsdag in de speelzaal muziekles van juf Jolanta.

H is van Hulp en dat bent U!

We kunnen niet zonder uw hulp bij de verschillende activiteiten in de loop van het schooljaar, zoals het maken van een uitstapje, bijvoorbeeld naar het bos, een museum of de boerderij, hulp bij een verkeersles, pannenkoeken bakken, een sportactiviteit, het schoonmaken van de materialen en de klas.

Iedere groep heeft klassenouders die mee helpen met de hand- en spandiensten en ook wel eens een beroep op u doen. Ook voor vragen en andere pracktische zaken kunt u bij de klassenouders terecht.

Dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen bij het onderhoud en het verrijken van het groene schoolplein.

Dit jaar zijn onze klassenmoeders: Maartje, de moeder van Olivier en Quirina, de moeder van Sophie.

I is van Indeling van de dag.

De kinderen kunnen aan de dagritme-kaarten zien wat we die ochtend of middag gaan doen: kring, werken, eten/drinken, buitenspel, gymles, muziekles, uitstapje, verjaardag.

J is van Jaar rond.

In de loop van het jaar zijn er verschillende momenten ingepland waarop wij met u in gesprek kunnen gaan. Heeft u belangrijke mededelingen of zorgen, dan kunt u altijd een extra afspraak met ons maken.

K is van Kanjertraining.

Dit is een methode die kinderen in een veilige omgeving leert respectvol met elkaar om te gaan. Alle groepen werken op onze school met de Kanjertraining. Voor meer informatie:

href=”http://www.kanjertraining.nl”>www.kanjertraining.nl

L is van logeertas.

Uw kind krijgt regelmatig voor een week een logeertas mee naar huis. Met deze tassen willen wij, met uw hulp, de lees-, taal- en rekenontwikkeling stimuleren.

M is van Milieu.

Wij proberen de kinderen milieubewust te maken en minder afval te produceren. Een verzoek aan u om uw kind een navulbare beker, voorzien van naam, mee te geven met drinken (ook voor de overblijf) en de snacks, boterhammen ed. zoveel als mogelijk in een bakje/trommel te doen. De tussendoortjes voorzien van naam mogen ’s morgens in de rode bakken op het aanrecht gezet worden. Wilt u thuis de naam van uw kind op de tussendoortjes en bekers zetten.

N is van Nieuwe leerdoelen.

De leerdoelen geven aan wat de kinderen zich eigen moeten maken op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De nieuwe leerdoelen van taal en rekenen voor de komende periode kunt u lezen op de deur bij de agenda.

O is van Ontdekkend leren.

Vier ochtenden in de week starten de kinderen met ontdekkend leren. Op het planbord kunnen de kinderen zien met welke ontdekdoos zij die ochtend aan de slag gaan. U kunt uw kind kort op weg helpen met de juiste activiteit.

P is van Pompom.pompom-+-vlinder_414x480

Pompom is onze klassenknuffel en hij wordt bij verschillende activiteiten betrokken en is een echt vriendje van de kinderen. Pompom helpt mee aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Q is van Question.

Heeft u een vraag, schroom dan niet en kom naar ons toe of mail ons:

  • esther@bsjanbaptist.nl
  • annemarie@bsjanbaptist.nl

Ook de directie en de klassenouders kunt u altijd aanspreken.

R is van Reflectie.

Met en van ieder kind houden wij een reflectieboek bij waarin werkjes worden verzameld. De blauwe reflectiemappen staan boven de kapstok in de gang. Neem gerust eens een kijkje in de map van uw eigen kind.

S is van Spelend leren.

Spelen is van het grootste belang voor het jonge kind, omdat het kind al spelenderwijs zijn omgeving beter leert begrijpen en kennen. Met het spelen oefent uw kind de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor een goede en brede ontwikkeling.

T is van Techniek en natuur.

Dit jaar willen wij extra aandacht besteden  aan techniek en natuur. We hebben daarvoor een speciale hoek ingericht met veel ontdekkende materialen waarmee de kinderen kunnen experimenteren. Heeft u tips, leuke ideeën of uitdagende materialen voor ons, dan staan wij daar voor open.

U is van Uitdagen.

Alle kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken en uitgedaagd in hun ontwikkeling.

V is van Verjaardag.

Als uw kind jarig is maken wij een mooie feestmuts en feesttafel en vieren we gezellig met de kinderen in de kring de verjaardag. Als u het op prijs stelt kunt u een fototoestel achterlaten zodat we een enkele foto kunnen maken van uw feestvierende kind. Uw kind mag trakteren in de eigen groep en bij de juffen van de groepen 2, 3, 4 en juf Caroline langs gaan. Wij zien graag een gezonde traktatie en niet teveel.

W is van Website.

Alle actuele informatie over de school en de groep vindt u op onze website: href=”https://www.bsjanbaptist.nl”>www.bsjanbaptist.nl

Like ons op facebook.

X is van X-factor.

Ieder kind is bijzonder!

IJ is van IJverig.

We gaan dit jaar weer ijverig aan de slag om er een gezellig jaar van te maken.

Z is van Zelfredzaamheid.

We laten de kinderen zichzelf aankleden (jassen, schoenen, kleding, omkleden voor de gymles). Lukt dit niet dan helpen we een handje. Ook stimuleren wij de kinderen om zorg te dragen voor hun omgeving en hun (eigen) materialen. U kunt uw kind hierbij helpen, door vanaf binnenkomst, uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.