Welkom in groep 2

Esther Schouten Groep 2

Kleuterinformatie groep 1 en 2

Start van de dag

Om 8.35u. openen we de schooldeur. De kinderen hangen hun jas en tas op. Het tussendoortje zetten de kinderen in de bakken op het aanrecht. Eten voor de overblijf blijft in de tas. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we fruitdag. Wilt u uw kind op deze dagen schoongemaakt/ geschild fruit of rauwkost meegeven. Om het milieu te ontlasten vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van navulbare bekers en bakjes.

Wij verwelkomen alle leerlingen bij de deur.

Heeft u bijzonderheden te melden, schrijf dit dan zo veel mogelijk in de agenda.

Om 8.45u. willen we echt beginnen, dus wilt u op tijd de groep verlaten en het afscheid kort houden. Na 8.45u. mogen ouders de klas niet meer binnen en neemt u afscheid bij de deur.

Dagelijkse gang van zaken

Gedurende de dag zijn er verschillende activiteiten, zoals de kring, buiten spelen, binnen spelen en werken met ontdekbakken. Aan de dagritmekaarten is te zien wat er op het programma staat.

De dag wordt meestal gestart met het werken met ontdekbakken. Hierbij bedenken de kinderen zelf welke activiteit ze gaan doen met het materiaal dat klaarstaat. Kijkt u bij het starten vooral toe en zie wat een plannen de kinderen allemaal maken.

We spelen elke dag buiten, het is fijn als de kinderen kleding dragen waarin zij zich makkelijk en vrij kunnen bewegen.

Spelen is belangrijk voor jonge kinderen, met spelen oefent uw kind de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor een goede en brede ontwikkeling.

De ontwikkeling van de kinderen wordt genoteerd in een leerlingvolgsysteem. Wat de kinderen leren in een periode staat aangegeven op het prikbord.

Vakken

Natuur en techniek: We hebben een ontdektafel ingericht waar de kinderen kunnen experimenteren met natuur en techniek. Tijdens de verschillende thema’s doen we ook in de kring verschillende activiteiten.

Engels: Een keer per week krijgen de kinderen Engels, we gebruiken korte zinnen en opdrachten en zingen veel Engelse liedjes.

Kanjertraining: Dit is een methode die de kinderen in een veilige omgeving leert respectvol met elkaar om te gaan. Alle groepen op school werken met de Kanjertraining. Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Gymles: Iedere week krijgen de kinderen gymles. De gymles vindt plaats in de speelzaal. De kinderen komen in aanraking met zowel klein als groot materiaal, spelletjes en sporten. Groep 1 draagt tijdens de gym gymschoentjes, zij krijgen een tasje van de juf, groep 2 heeft een tasje(geen rugtas) nodig met een korte broek, T-shirt en gymschoentjes. Wilt u in alle kleding en schoenen duidelijk voorzien van naam.

Muziek: Op dinsdag geeft juf Jolanta muziek in de speelzaal.

Handvaardigheid: De kinderen maken 5 keer per jaar bij juf Linda kennis met verschillende technieken.

Praktische zaken

Luizen: Heeft uw kind er last van, meldt het dan even bij ons. Alle kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis.

Oudergesprekken: In de loop van het jaar zijn er verschillende momenten ingepland waarop wij met u in gesprek gaan. Heeft u belangrijke mededelingen of zorgen, dan kunt u altijd een extra afspraak met ons maken.

Logeertas: Uw kind krijgt regelmatig voor een week een logeertas mee naar huis. Met deze tas willen wij, met uw hulp, de lees-, taal-, en rekenontwikkeling stimuleren.

Reflectieboek: Met en van ieder kind houden wij een reflectieboek bij waarin werkjes worden verzameld. De blauwe reflectiemappen staan in de kast naast de speelzaaldeur. Neemt u gerust een kijkje in de map van uw kind.

Verjaardag: Wanneer uw kind 5, 6 of 7 wordt vieren wij een feestje. Uw kind mag deze dag trakteren aan de kinderen en de leerkrachten van de onderbouw. Een kleine gezonde traktatie (ook voor de leerkrachten) heeft de voorkeur. Wanneer u uw fototoestel bij ons achterlaat, maken wij een paar mooie foto’s van het feest.

Zelfredzaamheid: Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf doen. Omkleden, opruimen, voor de spulletjes zorgen. De kinderen kunnen dit al heel goed zelf. Lukt iets niet, helpen wij natuurlijk een handje. U kunt uw kind hierbij helpen, door vanaf binnenkomst, uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.

Ouderhulp: Wij kunnen niet zonder uw hulp bij de verschillende activiteiten dit schooljaar. Zoals uitstapjes, hulp bij de verkeersles, de schooltuin, pannenkoeken bakken en schoonmaken van de materialen en de klas. Gelukkig zij er klassenouders die ons bij de organisatie helpen.

Vragen: Heeft u een vraag, schroom dan niet en kom naar ons toe of mail ons: esther@bsjanbaptist.nl  en cynthia@bsjozef.nl