Lentekriebels

Monique Louwrier Geen categorie

Afgelopen week was het hier op school de week van de Lentekriebels. In deze themaweek praten we met de kinderen over seksualiteit en geven we hier lessen over.

Informatie Coronavirus

Monique Louwrier Geen categorie

Beste ouders / verzorgers, Ons bereiken vragen over het Coronavirus. In antwoord daarop berichten wij u dat de scholen van de SKOW aanwijzingen / richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgen www.rivm.nl en die van de GGD …

Sinterklaas

Monique Louwrier Geen categorie

Sinterklaas brengt vandaag een bezoek op de St. Jan Baptistschool. Ieder jaar weer een feest.

Staking 6 november 2019

Monique Louwrier Geen categorie

Aan de ouders, verzorgers van de kinderen van: St. Jozefschool St. Jan Baptistschool St. Bonifaciusschool Onderwerp: stakingsactie primair onderwijs 6 november 2019 Beste ouder(s), verzorger(s), Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs staken. …

SKOW gaat voor duurzaam

Monique Louwrier Geen categorie

‘Het thema duurzaamheid is regelmatig onderwerp van gesprek’, zegt Rob de Jong, directeur- bestuurder van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. In de stichting zijn de St. Jan Baptistschool, St. Jozefschool en St. Bonifaciusschool ondergebracht. Rob is trots: van ‘We praten over…’ …

Opening ‘groene schoolplein’

Monique Louwrier Geen categorie

Vanmorgen hebben wij ‘officieel’ het groene kleuterplein geopend. Vanwege het natte weer kon dit niet buiten maar hebben we dit samen met groep 1, 2 en 3 in de speelzaal gedaan. De groencommissie werd door ons in het zonnetje gezet.

Kinderboekenweek

Monique Louwrier Geen categorie

Kom erbij! Het is Kinderboekenweek t/m 14 oktober. Het thema is ‘Vriendschap’. Om het belang van (voor)lezen bij de kinderen te benadrukken,

Welkom in groep 1

Monique Louwrier Geen categorie, Groep 1

Kleuter ABC-weetjes A is van Agenda. In de klassenagenda kunt u belangrijke informatie voor ons achterlaten, zoals: uw kind heeft een doktersbezoek, wordt door een ander persoon opgehaald, blijft extra over, is een dagdeel afwezig. De agenda ligt op de …